HEDEF
500.000
MUSHAF-I ŞERİF HEDİYE

105313

MUSHAF-I ŞERİF HEDİYE EDİLDİ

Kumlara Yazılan Âyetler

Tüm dünyada insanlığın içine düştüğü derin buhran ve fitne girdaplarından çıkabilmenin tek yolu yüce Mevlâ’nın kelâmı Kur’ân-ı Kerîm’e dört elle sarılmak, resûlünün bildirdiği yol ile onu anlamak, anlatmak ve yaymaktır. Fakat ne var ki başta Afrika ülkeleri olmak üzere özellikle yoksulluğun, imkânsızlıkların ve sömürünün kol gezdiği bazı coğrafyalarda Kur’ân-ı Kerîm’e ulaşmak oldukça zor ve meşakkatli bir durum. Hayatında henüz mushaf-ı şerifi iki kapak arasında görmemiş olan pek çok müslüman bulunuyor. Hatta Kur’an’ı öğrenmek ya da hafızlık yapmak isteyen çok sayıda talebe kumlara ya da ağaç parçalarının üzerine yazılan âyetlerle ezber yapmaya çalışıyor.

Bununla beraber ülkemizde de birçoğu yetim olan bazı yardıma muhtaç müslüman kardeşlerimiz maddi imkânsızlıklar sebebiyle Kur’ân-ı Kerîm’i temin etme noktasında güçlükler yaşıyor; kendilerine dostça, kardeşçe bir elin uzatılmasını bekliyor. Bu anlamda gerek örgün gerekse yaygın eğitimde ciddi ihtiyaçlar bulunuyor.

Bütün bu gözlem ve gereksinimler doğrultusunda “En Güzel Hediye” adlı kampanyamız geniş bir yelpaze ile dünyadaki tüm müslümanları samimi duygularla kucaklıyor, onların Kur’ân-ı Kerîm’e ve ilme olan ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Herkes Okusun Diye

Kur’ân-ı Kerîm hatları hem kültürel hem de okuma alışkanlığı yönüyle bölge bölge tercih edilen yazı formlarıyla telif ediliyor. Bu hatların birçoğu da yazı karakterini geliştiren hattatların ismiyle tanınıyor.

“En Güzel Hediye” adlı kampanyamızla dağıtımını yapacağımız Kur’ân-ı Kerîm, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tasdikli ve mühürlüdür. Hattı da Osmanlı döneminin meşhur hattatlarından Hafız Osman hattı esas alınarak Muhammed Abay hattı ile yazılmıştır. Türkiye’de basımı ve dağıtımı yapılacak bu nüshanın dışında, Arap ve Afrika ülkelerinde yaşayan müslümanlar tarafından okunan resm-i Osmânî hattı esas alınarak yine Muhammed Abay hattı ile yazılmış bir nüsha da hazırlanmıştır.

Bununla birlikte dünyanın farklı ülkeleri için ihtiyaç duyulması ve talep gelmesi durumunda bölgesel farklılıklar gözetilerek coğrafyanın tercih edip okuduğu hatlar ile de basımlar yapılacaktır.

Kur’ân-ı Kerîm’i herkesin rahatça okuması ve öğrenebilmesi için oldukça büyük bir öneme sahip bu husus uzun yıllar tecrübe edilerek gözlemlenmiştir.

 

Neden “En Güzel Hediye?”

İnsanlık özellikle son üç yüzyıldır, “insan, insanın kurdudur” anlayışıyla şekillenip, güçlünün zayıfı ezdiği, zenginin fakiri görmezden geldiği bir hal almış durumda. Dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan kargaşa ve düzensizliklerin yanında müslümanlar; uğradıkları saldırılar, işkenceler, işgaller arasında türlü haksızlık ve zulümlere maruz bırakılıyor. Öte yandan kurgulanan pek çok siyasî, ekonomik ve kültürel oyunlarla müminlerin inanç ve fikir dünyasında dağılmalara ve çöküşlere sebep olunmak isteniyor.

Bu anlamda Uluslararası Semerkand Derneği hem doğrudan hem de bağlantılı olduğu STK’larla hayata geçirdiği pek çok kampanya ile müslüman halkların yarasına bir nebze olsun merhem olmayı, onlara sıcak ve samimi bir el uzatmayı amaçlıyor. Bu kampanyaların bir yenisi olan “En Güzel Hediye”; halka hizmet, Hakk’a hizmettir anlayışıyla Kur’ân-ı Kerîm’i bütün dünyaya yaymak, Allah Teâlâ’nın buyruklarını insanlara iletip Peygamber Efendimiz’in [sallallalahu aleyhi vesellem], “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” müjdesine erişmek için hazırlandı.

Uluslararası Semerkand Derneği bünyesinde uzun yıllardır yapılan yardım faaliyetlerinde, özellikle yurt dışındaki bazı köy ve beldelerde Kur’ân-ı Kerîm’in bulunmadığı, Afrika’daki bazı bölgelerde insanların âyet-i celileri “lûh” denilen ağaç parçalarına yazarak ezberlemeye çalıştığı, bazı yerlerde ise miras olarak kalan tek nüsha üzerinden Kur’an’ın okunduğu görülmüştür.

Şüphesiz Rabbimiz’in bize hitabı olan Kur’ân-ı Kerîm, dünya ve ahirette insanoğluna verilebilecek “en güzel hediye”dir. Bu kampanya ile doğrunun, hakikatin yayılıp anlatılması, müslümanlar arasında dayanışma ve kardeşliğin güçlendirilip onlara dünya ve ahiret saadetinin “en güzel hediye”sinin sunulabilmesi hedefi benimsenmiştir. İslâm dünyasının ve müslüman kardeşlerimizin maddi-manevi değerlerine sahip çıkmak, onların dertleriyle dertlenmek ve problemlerin çözümünde kendilerine katkı sağlamak gayesi ile çıkılan bu yolda, “İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır” (Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, 1/365) hadis-i şerifi prensip kabul edilmiştir.

Kampanyanın yürütülmesinde pek çok basamak olsa da bunların arasında en önemli hususlardan biri sağlıklı dağıtımın yapılabilmesi için gerekli altyapıya ve dağıtım ağına ihtiyaç duyulmasıdır. Bu sebeple gümrükten nakliyeye kadar ihtiyaç duyulan bölge ve merkezlere hızlı dağıtımın gerçekleştirilmesi hayatî öneme sahiptir. Uluslararası Semerkand Derneği, yurt içinde Beşir Derneğiyle; yurt dışında ise anlaşmalı olduğu STK’larla bu süreci kusursuz götürmeye azami gayret gösterecektir.

Afrika’ya toplu sayıda gönderilecek Mushaf-ı Şerif’ler; Sudan, Nijerya, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkeler başta olmak üzere Afrika’nın neresinde bir ihtiyaç ve talep varsa oraya ulaştırılacaktır. Balkanlar’da müslümanların çoğunlukta yaşadığı Arnavutluk, Makedonya ve Bosna Hersek gibi ülkelerde, Asya’da ise Afganistan, Pakistan ve Türkmenistan gibi ülkelerde başta olmak üzere; Kur’ân-ı Kerîm talep eden camilere, Kur’an kurslarına ve okullara Kur’an yardımında bulunulacaktır. Ülkemizin de özellikle doğusunda ve güneydoğusunda Kur’an temin etmekte zorlanan öğrenciler ve Türkiye’nin dört bir yanında Kur’an’ı eksik durumda olan kurslar mevcut. “En Güzel Hediye” kampanyamız kapsamında onlarla da buluşarak gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Neyi Amaçlıyoruz?

• Allah Teâlâ’nın rızasını niyet edip müslümanlar arasında dayanışma ve kardeşliği güçlendirerek ümmetin yarasına merhem oluyoruz.
• Müslüman kardeşlerimize dünya ve ahiret saadetinin “en güzel hediye”sini sunuyoruz.
• Kur’ân-ı Kerîm’le bütün ümmeti bir çatı altında birleştiriyoruz.
• Cenâb-ı Hakk’ın kelâmını tüm dünyaya yayarak bir huzur yolculuğu başlatıyoruz.
• İnsanlığın hedefini ve amacını yitirdiği bir zamanda ezilen müslümanlara umut oluyoruz.
• Allah Resûlü’nün [sallallahu aleyhi vesellem] müslümanlara bıraktığı iki emanetten biri olan Kur’an’ı yeryüzüne yayarak bütün çağlara ve çağrılara sesleniyoruz.
• Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak ümmetçe fitne ve tefrikalardan uzaklaşmayı hedef ediniyoruz.
• Allah Teâlâ’nın kelâmıyla yükselen topluluklardan olmayı ve bu ruhla yeni nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
• Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz pek çok kampanya ve etkinlikle kazanılan tecrübeyi kampanyamızın her safhasında değerlendiriyoruz.

Kampanyanın Ülkemize Katkısı

“En Güzel Hediye” kampanyası;

• Ülkemizin sahip olduğu ümmet şuurunu yansıtmak; köklerimizden ve medeniyetimizden beslendiğimiz ruhla müslümanların vahdet bilincini canlandırmakta yetkin olduğumuzu göstermek adına oldukça faydalı olacaktır.
• Ülkemizin aktif dış politikasını destekler nitelikte olup ülkeler arasındaki etkileşime ciddi anlamda destek verecektir.
• Ezilen halkların her daim yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerinin her nerede bulunurlarsa bulunsunlar destekçileri olmaya devam edeceğini, bu yolda daima gayretli ve kararlı olduğunu gösterecektir.
• Aziz milletimizle gönül bağı olan uzak coğrafyalardaki müslüman kardeşlerimizle ortak bir bilinçle muhabbet köprüleri kurmaya katkı sağlayacaktır.
• Farklı kültürlerin sahip olduğu değerlerin keşfedilip zamanla çeşitli konularda etkileşim içinde olunmasına olanak verecektir.
• Devletimizin gerek bölgesel, gerekse küresel boyuttaki kamu diplomasisine katkıda bulunacaktır.

Kampanyanın Ülkemize Katkısı

“En Güzel Hediye” kampanyası;

• Ülkemizin sahip olduğu ümmet şuurunu yansıtmak; köklerimizden ve medeniyetimizden beslendiğimiz ruhla müslümanların vahdet bilincini canlandırmakta yetkin olduğumuzu göstermek adına oldukça faydalı olacaktır.
• Ülkemizin aktif dış politikasını destekler nitelikte olup ülkeler arasındaki etkileşime ciddi anlamda destek verecektir.
• Ezilen halkların her daim yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerinin her nerede bulunurlarsa bulunsunlar destekçileri olmaya devam edeceğini, bu yolda daima gayretli ve kararlı olduğunu gösterecektir.
• Aziz milletimizle gönül bağı olan uzak coğrafyalardaki müslüman kardeşlerimizle ortak bir bilinçle muhabbet köprüleri kurmaya katkı sağlayacaktır.
• Farklı kültürlerin sahip olduğu değerlerin keşfedilip zamanla çeşitli konularda etkileşim içinde olunmasına olanak verecektir.
• Devletimizin gerek bölgesel, gerekse küresel boyuttaki kamu diplomasisine katkıda bulunacaktır.

Bir Gönüle Girmek İçin…

Allah Resûlü’nün [sallallahu aleyhi vesellem] bildirdiği, “Şüphesiz ameller, niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için niyet ettiği şey vardır” (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 1) hadis-i şerifi üzere, yapılacak işlerde niyeti ve maksadı düzgün belirlemek oldukça mühim bir konudur. Bu bağlamda asırlardır İslâm âlimlerinin ortaya koyduğu gayret ve faziletli işler bizlere rehber ve ölçü niteliğindedir. Neler yapmamız, nasıl ve nerede durmamız gerektiğini ortaya koyan bu kritik denge, “En Güzel Hediye” adlı kampanyamızın en önemli sütunlarından biridir. Bu inanç ve düşünceyle müslüman kardeşlerimizin gönüllerinde yer etmek, onlarla kopmaz ve sarsılmaz bağlar tesis ederek Kur’an ve Sünnet yolunda geleceğe birlikte adım atmak kampanyamızın esaslarındandır.

Bu önemle Hafız Osman hattı ve resm-i Osmânî hattı esas alınarak hazırlanacak olan orijinal Kur’an nüshaları, yurt içinde Uluslararası Semerkand Derneği ve anlaşmalı olduğu Beşir Derneği işbirliğiyle dağıtılacak. Yurt dışında ise Uluslararası Semerkand Derneği’nin anlaşmalı olduğu STK’lar, yerel yönetimler ve hükümetler eliyle müslüman kardeşlerimize büyük bir dikkat ve gayretle dağıtılacak. Uluslararası Semerkand Derneği, bu dağıtım ve hediye işlemlerini özenle organize ederken, her safhasında bizzat yer alacak.


 

Hediye Paketleri

 
HEDİYE MİKTAR HEDİYE BİRİM FİYATI HEDİYE TOPLAM MALİYET
1 Adet
Mushaf-ı Şerif
20TL 20TL
10 Adet
Mushaf-ı Şerif
20TL 200TL
50 Adet
Mushaf-ı Şerif
20TL 1.000TL
100 Adet
Mushaf-ı Şerif
20TL 2.000TL
500 Adet
Mushaf-ı Şerif
20TL 10.000TL
1.000 Adet
Mushaf-ı Şerif
20TL 20.000TL
5.000 Adet
Mushaf-ı Şerif
20TL 100.000TL
10.000 Adet
Mushaf-ı Şerif
20TL 200.000TL
25.000 Adet
Mushaf-ı Şerif
20TL 500.000TL
50.000 Adet
Mushaf-ı Şerif
20TL 1.000.000TL

Nasıl Hediye Edebilirim?

Siz de MUSHAF yazıp 4012’ye sms göndererek hediyesi 20 tl olan bir adet mushaf–ı şerif bağışıyla ya da online bağış imkanıyla dilediğiniz miktarda bağış yaparak, dünya ve ahiretin ‘en güzel hediyesi’nin ihtiyaç sahibi müslüman kardeşlerimize ulaşmasına vesile olabilirsiniz.

 

İLETİŞİM


+90 (216) 375 40 42

 
Hediye Et